ПРЕДСТАВИ ЗА АМЕРИКА: ТЕАТРАЛНА РАЗХОДКА ИЗ АМЕРИКАНСКИЯ АВАНГАРД // IMAGINING AMERICA: A PROMENADE THROUGH THE AMERICAN AVANT-GARDE

07.03.2016

леУниверситетски театър на Нов български университет представя: Продукция на „Драма Лийг”, Ню Йорк, Фондация „Арт Офис”, София, „Peculiar Works Project”, Ню Йорк и АСТ „Асоциация за свободен театър“, София. Проектът е част от Програмата за Българо-американски артистичен обмен, финансирана от Фондация „Америка за България“.

Уъркшоп “Представи за Америак“: 20 – 25 март 2015 г.

ДВЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ: 25 март от 15:00 и 17:00 ч. в НБУ

1

 

Идея: Гейбриъл Шанкс, Калина Вагенщайн и доц. Възкресия Вихърова

Режисьори и ръководители на уъркшопа: Катрин Портър и Бари Роуел – артистични директори на „Peculiar Works Project” и Гейбриъл Шанкс,Драма Лийг”, Ню Йорк.

Режисьори на пролога и интермедиите: Десисилава Бошнакова и Станислава Кирилова.

Координатор проект: Катрин Хрусанова

  •  „Какво се случи” от Гертруд Щайн, режисьор Веселин Димов; участват: Ина Добрева, Ирина Андреева, Мануела Йонова
  • „Разходка в парка” от Чарлс Л. Мий, режисьор Марий Росен; участват: Елена Димитрова, Милко Йовчев и Марий Росен. „Антигона” от Мак Уелман, режисьор Явор Костов; участват: Стела Кръстева, Маргарита Петрова, Невена Денчева
  • „Meta Reverse” из „Тетрадки” от Ричард Форман, режисьор Ида Даниел; участват: Мирослава Захова, Петър Мелтев, Тодор Стоянов и Александър Даниел
  • „Електра Фуга” от Рут Марграф, режисьор Василена Радева; участват: Нейтън Купър, Георги Георгиев, Невена Калудова

 „Представи за Америка” ви кани да навлезете в един от най-значимите, вдъхновяващи и важни периоди от световната драматургия – този на американския авангард. Пет кратки откъса от едни от най-експерименталните пиеси са поставени от пет млади български режисьори и петнадесет актьори. Артистите използват своите „представи” за Америка, за да създадат този специален пърформанс. Откъсите са обединени помежду си като театрална разходка в Нов български университет. Разходката е създадена специално за Нов български университет в ателие, водено от Катрин Портър и Бари Роуел – артистични директори на „Peculiar Works Project”, Ню Йорк и техния дългогодишен партньор Гейбриъл Шанкс от „Драма Лийг”, Ню Йорк.

Събитието във Фейсбук: ТУК

 –

IMAGINING AMERICA: A PROMENADE THROUGH THE AMERICAN AVANT-GARDE

University theater of New Bulgarian University presents: A production by The Drama League of New York, Art Office Foundation, Peculiar Works Project (New York) and ACT Association of independent theater (Sofia), financed by America for Bulgaria Foundation.

Workshop dates: 20 – 25 March 2015

PUBLIC PRESENTATIONS:  25 March from 15:00 and 17:00 pm in New Bulgarian University

4

Idea: Gabriel Shanks, Kalina Wagenstein и assoc. prof. Vazkresia Viharova

Workshop directors and leaders: Catherine Porter and Barry Rowell, Artistic Directors, Peculiar Works Project; Gabriel Shanks, Executive Director, The Drama League of New York

Prologue and intermedia directors: Desislava Boshnakova and Stanislava Kirilova.

Project coordinator: Katrin Hrusanova

  •  “What Happened” by Gertrude Stein, director: Veselin Dimov; Cast: Ina Dobreva, Irina Andreeva, Manuela Yonova
  • “A Walk in the Park” by Charles L. Mee, director Mariy Rosen; Cast: Elena Dimitrova, Milko Yovchev and Mariy Rosen.
  • “Antigone” by Mac Wellman, director Yavor Kostov; Cast: Stela Krasteva, Margarita Petrova, Nevena Dencheva
  • „Meta Reverse” from “Notebooks” by Richard Foreman, director Ida Daniel; Cast: Miroslava Zahova, Petar Meltev, Todor Stoyanov and Alexander Daniel
  • THE ELEKTRA FUGUES by Ruth Margraff, director Vasilena Radeva; Cast: Nathan Cooper, Georgi Georgiev, Nevena Kaludova

“Imagining America” invites you to dive into one of the most significant, inspiring and important periods in the world dramaturgy -The American Avant-garde. Five short excerpts from some of the most experimental plays, directed by five young Bulgarian directors and fifteen actors. The artists use their own vision for America in order to create this special performance. The excerpts are united together in the form of a theater promenade, taking place at New Bulgarian University. The promenade has been exclusively created for New Bulgarian University at a workshop, led by Catherine Porter and Barry Rowell – Artistic Directors, Peculiar Works Project and their long-term collaborator Gabriel Shanks, from The Drama League of New York

 FaceBook event: HERE

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: