АСТ – Aсоциация за свободен театър
act@actassociation.eu

Веселин Димов – Председател на УС, Мениджър АСТ фестивал
realbeko@yahoo.com

Катрин Хрусанова – Мениджър АСТ фестивал
katrin.hrusanova@gmail.com

Мануела Йонова – Комуникация АСТ фестивал и сайт
manuela.yonova@anamiprojects.com