1. Свободният театър е форма на професионално практикуване на театър.
  2. Свободният театър няма комерсиален, а по-скоро изследователски характер.
  3. Свободният театър се реализира на проектен принцип.
  4. Той залага основно на екипния принцип като развива свои гъвкави артистични, организационни, административни и управленчески модели на работа с максимална ефективност.
  5. Свободният театър има съществен принос за дефиниране лицето на съвременната изпълнителска сцена в България наред с държавните, общинските и частните театри.