леУниверситетски театър на Нов български университет представя: Продукция на „Драма Лийг”, Ню Йорк, Фондация „Арт Офис”, София, „Peculiar Works Project”, Ню Йорк и АСТ „Асоциация за свободен театър“, София. Проектът е част от Програмата за Българо-американски артистичен обмен, финансирана от Фондация „Америка за България“.

Уъркшоп “Представи за Америак“: 20 – 25 март 2015 г.

ДВЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ: 25 март от 15:00 и 17:00 ч. в НБУ

1

 

Идея: Гейбриъл Шанкс, Калина Вагенщайн и доц. Възкресия Вихърова

Режисьори и ръководители на уъркшопа: Катрин Портър и Бари Роуел – артистични директори на „Peculiar Works Project” и Гейбриъл Шанкс,Драма Лийг”, Ню Йорк.

Режисьори на пролога и интермедиите: Десисилава Бошнакова и Станислава Кирилова.

Координатор проект: Катрин Хрусанова

 •  „Какво се случи” от Гертруд Щайн, режисьор Веселин Димов; участват: Ина Добрева, Ирина Андреева, Мануела Йонова
 • „Разходка в парка” от Чарлс Л. Мий, режисьор Марий Росен; участват: Елена Димитрова, Милко Йовчев и Марий Росен. „Антигона” от Мак Уелман, режисьор Явор Костов; участват: Стела Кръстева, Маргарита Петрова, Невена Денчева
 • „Meta Reverse” из „Тетрадки” от Ричард Форман, режисьор Ида Даниел; участват: Мирослава Захова, Петър Мелтев, Тодор Стоянов и Александър Даниел
 • „Електра Фуга” от Рут Марграф, режисьор Василена Радева; участват: Нейтън Купър, Георги Георгиев, Невена Калудова

 „Представи за Америка” ви кани да навлезете в един от най-значимите, вдъхновяващи и важни периоди от световната драматургия – този на американския авангард. Пет кратки откъса от едни от най-експерименталните пиеси са поставени от пет млади български режисьори и петнадесет актьори. Артистите използват своите „представи” за Америка, за да създадат този специален пърформанс. Откъсите са обединени помежду си като театрална разходка в Нов български университет. Разходката е създадена специално за Нов български университет в ателие, водено от Катрин Портър и Бари Роуел – артистични директори на „Peculiar Works Project”, Ню Йорк и техния дългогодишен партньор Гейбриъл Шанкс от „Драма Лийг”, Ню Йорк.

Събитието във Фейсбук: ТУК

 –

IMAGINING AMERICA: A PROMENADE THROUGH THE AMERICAN AVANT-GARDE

University theater of New Bulgarian University presents: A production by The Drama League of New York, Art Office Foundation, Peculiar Works Project (New York) and ACT Association of independent theater (Sofia), financed by America for Bulgaria Foundation.

Workshop dates: 20 – 25 March 2015

PUBLIC PRESENTATIONS:  25 March from 15:00 and 17:00 pm in New Bulgarian University

4

Idea: Gabriel Shanks, Kalina Wagenstein и assoc. prof. Vazkresia Viharova

Workshop directors and leaders: Catherine Porter and Barry Rowell, Artistic Directors, Peculiar Works Project; Gabriel Shanks, Executive Director, The Drama League of New York

Prologue and intermedia directors: Desislava Boshnakova and Stanislava Kirilova.

Project coordinator: Katrin Hrusanova

 •  “What Happened” by Gertrude Stein, director: Veselin Dimov; Cast: Ina Dobreva, Irina Andreeva, Manuela Yonova
 • “A Walk in the Park” by Charles L. Mee, director Mariy Rosen; Cast: Elena Dimitrova, Milko Yovchev and Mariy Rosen.
 • “Antigone” by Mac Wellman, director Yavor Kostov; Cast: Stela Krasteva, Margarita Petrova, Nevena Dencheva
 • „Meta Reverse” from “Notebooks” by Richard Foreman, director Ida Daniel; Cast: Miroslava Zahova, Petar Meltev, Todor Stoyanov and Alexander Daniel
 • THE ELEKTRA FUGUES by Ruth Margraff, director Vasilena Radeva; Cast: Nathan Cooper, Georgi Georgiev, Nevena Kaludova

“Imagining America” invites you to dive into one of the most significant, inspiring and important periods in the world dramaturgy -The American Avant-garde. Five short excerpts from some of the most experimental plays, directed by five young Bulgarian directors and fifteen actors. The artists use their own vision for America in order to create this special performance. The excerpts are united together in the form of a theater promenade, taking place at New Bulgarian University. The promenade has been exclusively created for New Bulgarian University at a workshop, led by Catherine Porter and Barry Rowell – Artistic Directors, Peculiar Works Project and their long-term collaborator Gabriel Shanks, from The Drama League of New York

 FaceBook event: HERE

Реклами

Тазгодишната селекция несъмнено бе истински труден процес, поради множеството изключително интересни предложения, които ни бяхте изпратили, тройно надхвърлящи по бройка местата за участие. Комисията – в състав Мира Тодорова, Владя Михайлова и Георги Тенев – избраха следните спектакли за участие в петото издание на „ACT Фестивал за свободен театър” 2015:

„Balkan Dance” – Брейн Стор Проджект

„Филоктет” – СТТ Осем и половина

„Математика на сърцето” – Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура „По действителен случай”

„Установено при огледа” – VOX POPULI

„Дзен игра” – Derida Dance

„Да купиш история” – Институт на Боклуците

TheTimeStopper – Стефани Ханджийска

„Пепеляшки ООД” – Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – „36 маймуни”

„Срещи с времето” – Сдружение „Нейно Величество Тенджерата под налягане” – допълнително, девето, представление за дневната програма.

 ACT2013-600x315

Благодарим на всички за участието и проявения интерес!

С пожелания за успех,

Екипът на ACT

Включи се към екипа от доброволци за организирането на международната среща на IETM в София

Асоциация за свободен театър, Бюро култура и Фондация Арт офис ви канят да се включите като доброволци в организирането на голяма международна среща за съвременни изкуства на световната мрежа IETM в София. Срещата ще се състои от 16 до 19 октомври 2014г. в НДК и други локации в столицата и в нея се очаква да вземат участие над 450 артисти и културни професионалисти от цял свят.

Програмата включва дискусии, кръгли маси, тренинги, презентации на проекти и вечерна артистична програма, включваща 16 представления в рамките на АСТ Фестивал за свободен театър 2014 и избрани представления на държавни и общински театри.

Дейностите, в които можете да ни помогнете, са:

 • съдействие в регистрацията на участниците;
 • помощ в подготовката на пространствата;
 • помощ в подготовката на специални артистични акции в НДК;
 • помощ по време на дискусиите;
 • подкрепа за артистичните екипи в подготовка на вечерните представления;
 • съдействие на чуждестранните гости по време на престоя им в София;
 • други организационни задачи.

Участието ще ви даде възможност:

 • за пълен достъп до международната среща;
 • да се запознаете с артисти и културни професионалисти от цял свят;
 • да работите с български артисти;
 • да работите за създаването и представянето на театрално представление;
 • да се запознаете от близо с процеса на организиране на международно събитие;
 • да сте част от екипа на срещата;
 • да практикувате чужди езици.

Ангажираност:

 • Както целодневна, така и почасова заетост, според индивидуалните възможности;
 • периодът на заетостта е от 13 до 19 октомври 2014г.

Осигурени:

 • вода и храна;
 • заплащане на пътни разходи (при необходимост за поставените задачи);
 • тениски.

Подготовката и координацията на доброволците ще е в ръцете на нашите партньори – Си Ви Ес – България (CVS България).

За да се присъедините към нас, пишете до 20 септември на имейл cvs.petko@gmail.com, със subject: искам да участвам.

 1. „Бит” по Иван Хаджийски – Нов български университет
 2. „Влиянието на гама лъчите върху лунните невени” – Център за неформално образование и културна дейност – АЛОС
 3. „Въображението мъртво си представете” – Явор Костов
 4. „Двама нещастни румънци, които говорят на полски” – Театър “Реплика”
 5. „Джан” – Фондация Керигма
 6. „Космонавт” – Анна Данкова
 7. „Мейдей” – Derida Dance и Фондация „Арт Линк”
 8. „Нашето последно па де дьо по Галина Борисова”- Брейн Стор Проджект
 9. „Праехидно” – „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни”
 10. „Сливи за смет” – Център за изкуства „За Родопите”
 11. „Тайно Радио” – Informbureau Association and Goethe Institut
 12. „Тълковен речник” – „По действителен случай“
 13. „Яце форкаш” – VOX POPULI
 14. No movement no sound – Сдружение „Нейно Величество Тенджерата под налягане”
 15. Playback театър „Тук и сега” – „Playback театър Тук и сега”
 16. Zoom In – „три3ависим”

zaglavka

Тази година АСТ фестивал за свободен театър става на три и си постави три основни цели: да продължи да популяризира свободната изпълнителска сцена, да подкрепи представянето на един нов у нас формат – перформативната акция и да предложи конкретни решения за развитието на независимата сцената и нейното утвърждаване.

Изпълнението на тези три цели ние заложихме в тазгодишната програма.

Направихме календар на независими продукции и на студентските представления, които можете да видите през месец ноември. Събрахме над 30 заглавия, които показват активността и продуктивността на независимия сектор, който функционира с минимална финансова подкрепа.

Трите перформативни акции, които селектирахме на база на отворена покана от получени 17 предложения, можете да видите на 7, 8 и 9 ноември.

На 8 и 9 ноември ще можете да научите повече за най-голямата световна мрежа за изпълнителски изкуства IETM и международния конгрес, който подготвяме заедно през октомври 2014-а у нас. Поканили сме и десет европейски експерти, с които да стигнем до практични решения за това как да развиваме партньорства, как да създаваме независими пространства за изпълнителски изкуства, как да развиваме публиките, как да участваме в международни резиденции. Ще представим публично резултатите от съвместната работа.

А на 10 ноември, каним всички, които искат да си говорим за свободната сцена, да заповядат в нашия Open space – отворено пространство за споделяне и диалог.

Всичко това, с желанието да добавим още стойност.

Сайтът на фестивала: www.actfest.org

Прес съобщение за фестивала, може да изтеглите от тук: PR_1_ACT_2013

АСТ Фестивал за свободен театър 2013 се организира от Асоциация за свободен театър с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Национален фонд “Култура” и Столична програма “Култура” и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 година.